První světová válka a doba meziválečná

    V roce 1914 byli přijati za činné členy: Jakub Fišák, František Suchánek, František Novotný a Vojtěch Viktora.

    První světová válka byla vyhlášena 26. července 1914. Téměř všichni činní členové museli nastoupit na vojenskou službu, takže sborová činnost skoro na celých pět let takřka usnula.

    Ve válce padli na bojišti dva členové sboru Vojtěch Viktora na ruském bojišti v roce 1915 a František Suchánek po hrozných útrapách válečných skonal v Itálii a to již v době naší samostatnosti. Po 2 letech se ze zajetí v Rusku vrátili členové Václav Kándl a Josef Jiřík. Jediný František Mydlil byl dosud v legii Čechoslováků v Rusku a vrátil se šťastně domů 1. března 1920. Pomník padlým za 1. světové války nebyl v obci postaven.

    V roce 1919 měl sbor 28 činných členů a začal se rozbíhat normální život a činnost sboru byla ztrpčována politickými událostmi.

    V měsíci březnu, dubnu a květnu se prováděly dvakrát týdně praktická cvičení, aby všichni členové získali potřebné zkušenosti v obsluze stříkačky.

    V roce 1920 obdržel sbor z podpůrného fondu podporu 500 Kč.

    V květnu a červnu bylo provedeno několik praktických cvičení. V červenci přehlížel sbor župní dozorce V. Rataj a nezjistil žádné nedostatky.

    V roce 1921 vykazovala pohřební pokladna jmění 605,52 Kč a župního sjezdu ve Zvíkově se sbor zúčastnil 12 členy.

    V roce 1922 bylo uzavřeno úrazové pojištění členů u úrazové pojišťovny Jiskra Praha a sice pro případ smrti 5.000 korun, pro případ invalidity 15.000 korun, pro případ nemoci po 200 dnů na 5 Kč denně za 4,20 Kč roční prémie na člena.

    V červnu se zúčastnilo 12 členů župního sjezdu v Úsilném, kde byl odhlasován župní sjezd pro rok 1923 ve Vlkovicích.