Období od roku 1989

Výstavba telefonu

    Několik občanů naší obce žádalo o zřízení telefonní stanice, museli čekat několik let. V roce 1994 bylo posíleno vzdušné vedení ze Zvíkova a byla zřízena další podvojka pro firmu Jiří Tvaroh - BEMI a pro paní Miroslavu Mydlilovou a ostatní žádosti zůstaly nevyřešeny.

    Po stálých urgencích bylo Telecomem rozhodnuto zřídit kabelovou přípojku ze Štěpánovic a provést kabelový rozvod v obci, kde by byly zřízeny kabelové přípojky ke každému rodinnému domu i objektu a zřízena 1 telefonní budka.

    Projekční kancelář Supor Praha zpracovala projektovou dokumentaci na telefonní kabelovou přípojku ze Štěpánovic do Vlkovic a místní rozvod.

    Koncem června obdrželi všichni vlastníci pozemků, po kterých povede telefonní kabel, doporučený dopis se žádostí o vyjádření, že souhlasí s uložením kabelu na svém pozemku, a druhý doporučený dopis s dotazem, žádají-li o zřízení telefonní stanice nebo zavedení přípojky k rodinnému domku. Přípojky hradil Telecom.

    Dne 9. října začali navážet materiál na přípojku. Za skladovací prostory sloužily okraje asfaltové plochy před požární zbrojnicí a drobný materiál byl v části požární zbrojnice.

    Již dne 10. října začali s hloubením rýhy od křižovatky silnic ve Vlkovicích ke Štěpánovicím a druhá parta zase ze Štěpánovic, od Leštinů, k Vlkovicům. Ihned po vyhloubení rýhy pokládali kabel a rýhu zahrnovali.

    Práci brzdilo nepříznivé počasí ve druhém týdnu listopadu, kdy padal sníh a pršelo. Současně s Vlkovicemi se dělaly přípojky ve Štěpánovicích v části k Vlkovicům a na Skalicích. Výkopy na hlavní trase se dělaly strojem a přípojky se kopaly ručně, prováděli je dělníci z Levoče ze Slovenské republiky. Přípojky byly udělány ke všem rodinným domkům a ve většině byly zřizovány telefonní stanice.

Výstavba plynovodu a vodovodu

    Ve spolupráci Městského úřadu Lišov a Obecního úřadu Štěpánovice byl v závěru roku 1998 připraven projekt na obě akce. Po vydání nutných povolení a po dohodě mezi oběma úřady o způsobu financování, vodovod zajišťoval Městský úřad Lišov a plynovod Obecní úřad Štěpánovice. Obě akce prováděla firma, která ve veřejné soutěži podala nejlepší nabídku a sice Kašparů - Koller stavitelství, společnost s r. o., České Budějovice.

    Na vodovod uspěl Městský úřad Lišov u Ministerstva zemědělství České republiky. Z celkové ceny stavby ve výši téměř 2.990.000 Kč získal dotace 40%.

    Vlastní stavební práce byly zahájeny po sklizni zemědělských plodin v říjnu 1999. Voda i plyn jsou ukládané do jedné rýhy a je vedena ze Štěpánovic přes Skalice k lomu Jihokámen Písek u Kocourků a odtud do Vlkovic. Práce byla dokončena do konce roku 2000, i když některé úseky brzdila skála. Přípojky plynu mají provedeny všichni majitelé rodinných domků i většina chalupářů. Přípojky vody jenom ten, kdo měl málo vody z vlastní studny nebo měl špatnou kvalitu vody.

    V posledních letech se zvýšil zájem o bydlení v obci. Od roku 1980 se zvýšil počet trvale bydlících občanů v obci ze 68 na 81 obyvatel v lednu 2002.

    V roce 2002 bylo v obci 22 rodinných domků, 9 rekreačních chalup, tři chaty. Mimo tyto budovy je v obci ještě obecní budova, hasičská zbrojnice, kaple a autobusová čekárna, dále jsou zde dva kravíny a výkrmna kachen.