Zvelebení obce

    V roce 1953 v podzimních měsících bylo rozhodnutím MNV a ONV v Třeboni provést adaptaci pastoušky, která hrozila spadnutím.

    V roce 1954 byly adaptovány pastoušky na kanceláře MNV a knihovnu a v roce 1955 na kancelář JZD. Opravy komunikací se prováděly v letech 1962 až 1967.

    V roce 1968 byl zhotoven bezprašný povrch komunikace Za humny, od silnice k hrázi a ke kravínu.

    V roce 1970 byla postavena autobusová čekárna .

    V roce 1973 byla provedena oprava budovy občanského výboru. Byla provedena výměna zárubní, vytrhání starých dřevěných podlah, provedena izolace proti zemní vlhkosti, zhotoveny betonové podlahy, vybíleno uvnitř i zvenku, včetně malých oprav omítek a položeny podlahové krytiny.

    Založení betonových rour okolo silnice bylo provedeno v roce 1974 a v tomto roce byla provedena rekonstrukce elektrického venkovního vedení a provedena revize vnitřní instalace. Každý majitel domu musel před zapojením elektrického proudu mít novou přihlášku.

    V roce 1977 byla provedena bezprašná komunikace Pod hráz až k bezprašné komunikaci od kravína a byl proveden škvárobeton na půdě celé budovy občanského výboru.

004.jpg(36 kb)

    V roce 1978 byla dokončena v budově občanského výboru místnost pohostinství a skladů, které bylo dne 8. prosince otevřeno.

    V roce 1979 byly položeny roury do příkopu od silnice až k Candrům. V tomto roce byl vybudován i rozhlas, který byl proveden dodavatelsky.

    V roce 1980 bylo vybudováno sociální zařízení. Byla nutnost vybudovat septik a nutnou kanalizaci související s vybudováním sociálního zařízení. Po důkladném zvážení kladů a záporů bylo rozhodnuto umístit sociální zařízení mezi kulturní jizbu a místnost pohostinství tak, aby se mohlo používat společně. Protože v tomto prostoru byla hasičská zbrojnice, byla nutnost upravit hasičskou zbrojnici z Tájků stodůlky a na několik let tam hasičskou techniku nastěhovat.

    Celkem ve stísněném prostoru bylo nutno vyřešit sociální zařízení pro muže a ženy, umístění vodárny a předsíň, která by sloužila jako vstupní prostor do pohostinství i kulturní jizby. Zpracováním byl pověřen Václav Florián, který adaptaci řídil.

    Studna a septik byly vybudovány za budovou občanského výboru. Musela být vybudována vodovodní přípojka, kanalizace a přepad do Vlkovického potoka. Největším nepřítelem zemních prací byla tvrdá skála. Přes veškeré potíže byla stavba dokončena a 5. prosince 1980 předána do užívání.

    Na všech těchto pracích měli členové sboru dobrovolných hasičů významný podíl, byli nejaktivnější složkou v obci a podíleli se na všech brigádách v obci.

    V roce 1980 bylo v obci 25 domů, z toho 18 obytných, 6 rekreačních, budova občanského výboru, kaplička a autobusová čekárna. V obci bylo 68 obyvatel, z toho 37 mužů a 31 žen.

    V roce 1981 postavil podnik Státní rybářství Třeboň u Vlkovického rybníka, v části U mostu, montovanou halu pro chov kachen. Mimo haly upravil a zpevnil výtopové plochy pozemků a oplotil je. Celou plochu rozdělil na tři části tak, aby se mohly současně vykrmovat tři turnusy kachen.