Župní sjezd ve Vlkovicích

    Rok 1923 byl pro sbor rokem 20. výročí založení sboru.

    Konala se zde valná hromada župy spojená se sjezdem župy a veřejným cvičením místního sboru. Cvičitelem byl František Jiřík. V únoru se začalo cvičit se sekyrkami a potom cvičení pochodové. Cvičilo se pravidelně dvakrát týdně v hostinci u Kovářů a později venku. V měsíci dubnu a květnu se cvičilo třikrát týdně. Účast při cvičení byla 100%. Při cvičení i v den sjezdu cvičili pod vedením Františka Jiříka tito členové:

Jakub Fišák, č. p. 12 František Novotný, č. p. 23
František Fišák, č. p. 12 Josef Florián, č. p. 16
Vojtěch Švec, č. p. 4 Josef Florián, č. p. 25
Václav Švec, č. p. 19 Josef Jiřík, č. p. 14
František Švec, č. p. 19 Josef Jiřík ml., č. p. 21
Tomáš Švec, č. p. 15 Martin Tůma, č. p. 22
František Kándl, č. p. 8 Jakub Viktora, č. p. 11
František Fuksa, č. p. 10 Josef Kovář, č. p. 7

    Několik dní před sjezdem konaly se přípravné práce ke sjezdu a s napětím byl očekáván 3. červen.

    Dne 3. června po budíčku konaly se poslední zkoušky se sekyrkami při hudbě. Za chvilku se začali scházet ze všech stran hosté. Dík pěknému počasí zúčastnilo se přes 300 hostí ve stejnokroji a velké množství v civilním obleku.

    Po mši svaté konala se slavnostní valná hromada župy za předsednictva bratra Hořejšího, na které po vyřízení běžných záležitostí konaly se doplňovací volby starosty župy, kterým byl zvolen bratr Josef Jasan ze Skalic. Valná hromada byla v poledních hodinách ukončena.

    Odpoledne se konala přednáška Mikuškoviče a po té následovalo velice krásné veřejné cvičení. Cvičilo se se žebříky, sekerkami a stříkačkou. Všechna tato vystoupení byla obecenstvem přijata bouřlivým potleskem a hasičskými odborníky vysoce oceněno zejména cvičení se sekyrkami a cvičení signálové.

    Po cvičení byla volná zábava při hudbě na Kándlů zahradě a večer taneční zábava na parketě.

    Dne 2. září 1923 zúčastnil se náš sbor všemi 25 členy pohřbu jednatele sboru bratra Jana Tvaroha, který zemřel ve věku 31 let v Praze dne 29. srpna 1923 na klinice profesora Kukuly. Byl převezen a pohřben do rodinného hrobu na Štěpánovickém hřbitově.

    Zesnulý byl od svého mládí horlivým hasičem, v němž ztrácí sbor dobrého jednatele. Jako projev lásky ke svému jednateli věnoval sbor věnec, který na rakev položil místní velitel.

    25. srpna 1925 byla naše obec postižena velkou průtrží mračen. Hladina ve Vlkovickém rybníku rychle stoupala a byly velké obavy z protržení hráze. V 11 hodin dostoupila hladina rybníka kritické výše. Sbor i občané udržovali pohotovost. Byly vyklizeny obytné domy č. p. 14, 15, 16, 21, 22, 23 a 25. Záplavy způsobily velké škody, jakých ani nejstarší občané nepamatovali.

    V současném období se činnost sboru zaměřila na konání praktických a teoretických cvičení zejména v jarních měsících, zásahů u požárů dle potřeby, účasti na župních sjezdech, pohřbech členů a konání hasičského plesu.

    V listopadu 1927 konal se samaritánský kurs v Lišově, pod vedením MUDr. Peterky, z našeho sboru se zúčastnil bratr František Švec a nečlenka Marie Fuksová.

    Při návratu ze členské schůze konané 30. června 1928 byl zasažen bleskem bratr Josef Jiřík mladší, sborový hudec. Pohřbu se zúčastnili všichni členové sboru a starosta župy Josef Jasan. Úmrtím Josefa Jiříka ztrácí sbor činného člena, který od 18 let věnoval se heslu hasičstva "Bližnímu k ochraně" a za něj takřka našel svou smrt.

    Na schůzi župního výboru 7. dubna 1929 byla rozdělena župa na čtyři okrsky a náš sbor byl zařazen do IV. okrsku, jehož dozorcem byl zvolen František Trousil z Libína.

    Dne 9. května 1934 navštívil a provedl kontrolu sboru bratr Mikuškovič, krajský náčelník z Českých Budějovic. Sbor provedl cvičení se stříkačkou a signály, potom rozbor a účel jednotlivých součástí stříkačky. Dle hodnocení bratra náčelníka byla práce sboru dobrá.