Založení hasičského sboru

    Dne 24. května 1903 byla svolána na třetí hodinu odpolední do místnosti pana starosty Tomáše Tvaroha valná hromada.

    Aby se na podnět řečeného pana starosty projednalo zřízení sboru dobrovolných hasičů v naší obci.

    Této valné hromady zúčastnili se následující občané: Jan Tájek, Vojtěch Mydlil, Matěj Nováček, František Švec, Jan Jiráček, Martin Kovář, František Kándl, Matěj Viktora, Tomáš Fuksa, Jakub Fišák, František Mydlil, Jan Viktora, Tomáš Kovář, Martin Mysliveček, Martin Švec, František Suchánek, František Papáček, Tomáš Jiřík, František Jiřík a Jakub Novotný.

    Pan starosta Tomáš Tvaroh zahajuje schůzi, vylíčil důležitost a nutnost hasičského sboru pro obec naší, pročež jednohlasně usneseno bylo sbor zaříditi a při provedení ihned při volbě zvoleni:

za velitele František Švec rolník ve Vlkovicích
za jednatele Jakub Fišák rolník ve Vlkovicích
za pokladníka Jan Tájek rolník ve Vlkovicích
za podvelitele Tomáš Fuksa rolník ve Vlkovicích
za starostu Tomáš Tvaroh starosta obce a rolník ve Vlkovicích

    Za činné členy dne 24. května se přihlásili a sice:
1. Jakub Fišák, rolník ve Vlkovicích
2. Tomáš Fuksa, syn Tomáše Fuksy, rolníka ve Vlkovicích
3. František Jiřík, domkář ve Vlkovicích
4. Tomáš Jiřík, domkář ve Vlkovicích
5. Tomáš Kovář, syn Martina Kováře, rolníka ve Vlkovicích
6. František Kándl, syn Františka Kándla, rolníka ve Vlkovicích
7. František Mydlil, syn Vojtěcha Mydlila, rolníka ve Vlkovicích
8. Martin Mysliveček, mistr krejčovský a domkář ve Vlkovicích
9. Matěj Nováček, rolník ve Vlkovicích
10. František Papáček, mistr krejčovský a domkář ve Vlkovicích
11. František Suchánek, domkář ve Vlkovicích
12. František Švec, domkář ve Vlkovicích
13. Martin Švec, domkář ve Vlkovicích
14. Tomáš Tvaroh, rolník a starosta obce ve  Vlkovicích
15. Jan Viktora,
16. Matěj Viktora, rolník ve Vlkovicích

    Tyto záznamy jsou doslova opsány z knihy "Paměti dobrovolného hasičského sboru ve Vlkovicích" založen roku 1903.

005.jpg(62 kb)