Práce žen

    V roce 1984 se podařilo získat 3 ženy za členky základní organizace Svazu požární ochrany. V roce 1985 další 4 členky a v roce 1986 opět 3 ženy, což byl již dostatečný počet pro požární družstvo žen, které začalo usilovně pracovat. V dubnu 1986 začalo nacvičovat požární útok a již v květnu téhož roku se umístilo na soutěži v Lišově na prvém místě. Aktivita žen přímo vyburcovala muže k dobré a svědomité práci. V roce 1987 byla přijata opět jedna členka.

    V roce 1986 začalo nejaktivnější období našich požárních družstev v požárních soutěžích. V tomto roce se družstvo starších žáků zúčastnilo 3 soutěží mimo hry Plamen a získalo 3 poháry za první místo. Družstvo žen se zúčastnilo 13 soutěží a získalo 10 pohárů za I. až III. místo a jeden putovní pohár. Družstvo mužů se zúčastnilo 14 soutěží a získalo 5 pohárů a jeden putovní.

    V soutěžích se pokračovalo i v dalších letech s podobnými výsledky.

009.jpg(36 kb)