Práce s mládeží

    Práce s mládeží v požární ochraně se začala rozvíjet již v roce 1953. Bylo sestaveno požární družstvo žáků ve složení: Babka Jiří, Fuksová Zdena, Jasan Jan, Kándl Jan, Kándl Karel, Nováčková Hana, Tájek Josef, Tájek Ladislav a Tájek Václav. Velitelem družstva byla Nováčková Hana.

    Později bylo družstvo žáků doplněno za starší členy Fuksovou Martou a Viktorou Janem. Družstvo žáků se zúčastňovalo různých soutěží se střídavými úspěchy. Zájem dětí o požární ochranu byl velký, ale děti dorůstaly a nebylo kým je doplnit a tak práce s dětmi zanikla.

    Práce s dětmi se opět rozběhla v roce 1976 a velké zlepšení nastalo po přidělení nové motorové stříkačky PS 12 v roce 1979, kdy bylo opět ustanoveno družstvo žáků.

    Do celostátní hry Plamen bylo družstvo mladých požárníků zapojeno až na podzim 1982. Vedoucím kolektivu byl Václav Florián a pomocníkem Pavel Florián.

    První schůzka mladých požárníků se konala 27. srpna 1982, na které byl projednán plán organizačního zabezpečení Branného dne mladých požárníků, hry Plamen, které reprezentovalo 5 členů družstva. Branný závod se konal 23. října 1982 v Trocnově, kde se naše družstvo umístilo v silné konkurenci na 8. místě a na okresním kole konaném dne 14. května 1983 v celoročním hodnocení obhájilo šesté místo.

    Činnost, která byla typická pro léta 1980, se každoročně opakovala a to start mladších a starších žáků v požárních soutěžích obvodových i četných pohárových. Prováděli kulturní vložky na všech veřejných schůzích i schůzích organizace, prováděli sběr léčivých rostlin a odpadových surovin.

    Nejúspěšnějším rokem mladých požárníků ve hře plamen byl rok 1984 -  1985, kdy se mladí požárníci umístili v okresním kole na druhém místě za družstvem z Českých Budějovic, které účast v krajském kole odmítlo a tak Okresní výbor SPO rozhodl, že se krajského kola zúčastní družstvo mladých požárníků z Vlkovic. Krajské kolo se konalo dne 14. a 15. června 1985 v Netolicích, v krásném prostředí autocampingu Podroužek. Dne 14. června bylo zahájeno krajské kolo nástupem, vylosováním startovních čísel, školením vedoucích a rozhodčích. Večer se uskutečnil táborák, u kterého musel každý oddíl přednést kulturní vložku.

    Vlastní soutěž začala 15. června 1985 v 8.00 hodin kvizem, pokračovala branným závodem, dvojbojem, požárním útokem, štafetou 4 x 60m s překážkami a přeborem jednotlivců.

008.jpg(77 kb)

    Našim mladým požárníkům se na krajském kole hry Plamen nedařilo. Odpovědnost za reprezentaci okresu jako by jim svazovala ruce i nohy. Nepodařil se jim požární útok. Ve vyhodnocení krajského kola se umístili na sedmém místě. Nebylo to umístění dobré, ale velkým úspěchem bylo již to, že požární družstvo mladých požárníků z tak malé obce, kde nebylo dostatek dětí a tyto musely být doplňovány ze sousedních obcí, reprezentovalo celý okres.

    Činnost mladých požárníků probíhala až do roku 1993, kdy zanikla pro nezájem dětí i rodičů.

    Opět se obnovila na  podzim 2001, kdy se stala vedoucím mladých požárníků Iveta Floriánová. V oddíle pracují žáci z Vlkovic, Zvíkova, Hvozdce a Dubičného. Celkem je přihlášeno 24 dětí v družstvu starších a mladších žáků.

    Za dobrou práci byli mladí požárníci odměněni každoročně týdenním až čtrnáctidenním táborem u rybníka Lánský.