Období 1938 - 1976

    Každý člen i občan byl překvapen časně z rána dne 31. května 1938, když byli povoláni vojáci v záloze k obsazení našich hranic a každý čekal, co přinesou příští dny, ale vše zůstalo při starém, horší přinesla pozdější doba.

    V měsíci září, pro neutěšené poměry, žádný mnoho chutě do práce neměl a vše nasvědčovalo tomu, že nic dobrého nás nečeká. Vrcholu dostoupil den 24. září 1938, kdy byla vyhlášena všeobecná mobilizace do 40 let. Smutný byl ten den, protože každý voják musel opustit svůj domov a nastoupit k armádě.

    V období okupace byly sloučeny, v roce 1939, župy v Okresní hasičskou jednotu č.  62 se sídlem v Českých Budějovicích a náš sbor byl zařazen do III. obvodu.

    Dne 28. února 1939 obdržel sbor nové stanovy od Zemské hasičské jednoty v Praze, změněn byl název Sbor dobrovolných hasičů na Hasičský sbor a je spolek nepolitický. Zároveň sborová razítka byla nepotřebná a bylo sboru zasláno razítko nové, v kterém bylo vypuštěno slovo dobrovolný, nýbrž jen Hasičský sbor, jehož činnost byla spíše deklarována a nařízena. Z přilbových a čepicových znaků musel být odstraněn český lev a nahrazen písmeny ČZHJ (Česká zemská hasičská jednota). Zvýšily se členské hasičské příspěvky.

    Morálka v hasičském sboru byla přísná. Velitel byl pravidelně školen a sboru bylo nařízeno, že musí pravidelně, minimálně 2x v měsíci, nacvičovat požární pohotovost. Okupanti činnost sboru, kterou nařídili, také důsledně kontrolovali. Zejména to byly denní a hlavně noční hlídky. V noci muselo být přísně dodržováno zatemnění oken.

    Činnost v protektorátu byla omezena jenom na ochrannou. Veškerý spolkový a společenský život ustal a byl omezen pouze na jedinou výroční členskou schůzi, která byla později zakázána. Zakázané taky byly hasičské sjezdy a plesy.

    V období okupace byl umučen v Terezínské pevnosti náš přispívající člen a okresní náčelník hasičů bratr Matouš Čížek.

    Zápisy za léta 1941 až 1976 jsou v kronice "Paměti dobrovolného hasičského sboru ve Vlkovicích" neúplné, za některý rok žádné.