Historie do roku 1914

    Dne 7. července 1903 byla zakoupena od obce čtyřkolová stříkačka 110 mm v průměru s mosaznými botamy od firmy R. A. Smekal - Praha za cenu 1320 korun.

    Stříkačku odevzdala obec sboru hasičskému k hasičským účelům. Dluh na nákup stříkačky byl převeden na hasičský sbor, který splácel několik let. K splácení dluhu přispíval i Věcný fond Zemské ústřední hasičské jednoty království českého podle svých možností.

    Sbor byl členem Zemské ústřední hasičské jednoty království českého prostřednictvím župy Trocnov.

    Sbor se spravoval řády Zemské ústřední hasičské jednoty království českého v hasičské knihovně. Sbor založil spolkovou knihovnu, která měla 8 svazků a odebíral Hasičské rozhledy. Zásahy u požárů jsou v samostatné části.

    V roce 1904 se přihlásili za činné členy:
Tomáš Novotný, syn Jakuba Novotného, domkáře ve Vlkovicích
Jakub Zbudil, mistr kovářský ve Vlkovicích
Jakub Švec, dělník ve Vlkovicích

    29. června 1904 se zúčastnil sbor deseti členy sjezdu župy Trocnov v Mladošovicích a 3. července se zúčastnil sbor čtyřmi členy svěcení stříkačky v Třebotovicích.

    Od roku 1904 nastalo období plné práce, hasiči pilně cvičili a zúčastnili se každým rokem Mše svaté v kostele ve Štěpánovicích na svátek sv.  Floriána, průvodu a Vzkříšení Páně, Božího těla a různých církevních slavností. Hasičské schůze se odbývaly v hostinci u Kovářů.

    V roce 1905 se za činného člena přihlásil František Tichava, zaměstnán u Tomáše Tvaroha.

    V tomto roce se sbor zúčastnil 12 členy svatého biřmování ve Štěpánovicích a 16. července 1905 se sbor zúčastnil 10 členy župního sjezdu v Lišově. V tomto roce se stal sbor členem Zemské ústřední hasičské jednoty království českého prostřednictví župy okresu Lišovského.

    Dne 4. června 1906 konal župní dozorce Jak. Al. Jindra z Kamenice nad Lipou přehlídku našeho sboru. Výsledek přehlídky byl dle pochvalného uznání dozorce velmi uspokojivý. Přehlídce byla přítomna obecní rada se starostou Tomášem Tvarohem v čele. Mimo pravidelných církevních slavností se zúčastnil sbor 9 členy hasičského sjezdu v Dunajovicích. V roce 1906 založil 18. března místní pohřební pokladnu, jejíž účelem bylo poskytnout podporu (pohřebné) rodinám po zemřelých členech.

    V roce 1907 se odbýval župní sjezd v Třebotovicích, kterého se zúčastnil sbor čtyřmi členy. Dne 7. července se sbor zúčastnil třemi členy matiční slavnosti v Českých Budějovicích.

    Dne 8. srpna 1908 zemřel hasič v hodnosti prvního lezce, František Tichava, zaměstnaný u Tomáše Tvaroha, ve stáří 19 let. Pohřbu se zúčastnil sbor všemi činnými členy. Ze sborové pokladny mu byl koupen věnec v ceně 16 korun. Zemřelý odkázal sboru 100 korun a po srážce zákonitých dávek zbylo pro sbor 88,98 korun. Tato částka byla zaúčtována do místní sborové pohřební pokladny.

    V tomto roce se za činného člena přihlásil 22. listopadu Jan Tvaroh. Dne 28. června se zúčastnil sbor 10 členy župního sjezdu ve Štěpánovicích.

    V roce 1909 pořádal sbor 4 praktická cvičení a 3 teoretická školení a 23. května vyslal 3 členy k svěcení stříkačky ve Slověnicích. Župní sjezd se konal v Hůrách, kde se sbor zúčastni 4 členy.

    Dne 17. ledna byl zahájen zdravotní kurs. Z našeho sboru se zúčastnili Jan Tvaroh a Jan Viktora.

    V roce 1910 za činné členy přistoupili: Jan Tájek, Václav Kándl, Josef Kovář, Jakub Novotný a František Krejčí. Dne 4. července 1909 se konal župní sjezd v Libíně, kterého se sbor zúčastnil 11 členy.

    Sbor byl přehlížen župním dozorcem Josefem Jasanem ze Skalic dne 28. května 1910.

    V roce 1912 měla místní hasičská pohřební pokladna 437,02 Kč a za činné členy byl přijat Jan Jiřík.

    Dne 23. června byla vyslána 3 členná delegace sboru na župní sjezd do Libniče.